ModBUS RTU/TCP-IP I/O модули

ModBUS RTU/TCP-IP I/O модули

Z-4DI-2AI-2DO

Z-4DI-2AI-2DO

Seneca

RS485/ModBus RTU модул с 4 цифрови входа, 2 аналогови входа и 2 цифрови изхода

312.00€
280.80€

ZE-2AI

ZE-2AI

Seneca

2-канален аналогов входен модул Modbus RTU - Modbus TCP-IP

192.00€
172.80€

ZE-4DI-2AI-2DO

ZE-4DI-2AI-2DO

Seneca

Modbus RTU-Modbus TCP-IP модул с 4 цифрови входа, 2 аналогови входа и 2 цифрови изхода

348.00€
313.20€

Показани 1 от 3 | 3 (1 Страници)